Dostępnośćdostępność
Kontrastkontrast
Powiększpowiększ
Pomniejszpomniejsz

Cennik przedszkola

Zarządzenie Nr 3/2023

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 39 

im. Tajemniczego Ogrodu w Katowicach

z dnia 27.02.2023 roku

 

Na podstawie art.106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U z 2021 r., poz. 1082 ze zmianami) w powiązaniu z art. 52 ust. 12 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.).

zarządza co następuje:

1. 

Ustala się zasady korzystania ze stołówki w Miejskim Przedszkolu Nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu w Katowicach.

2.

1. Opłata za korzystanie z posiłków przez pracowników Przedszkola oraz przez dzieci, którym przyznano świadczenie socjalne w formie posiłków, za któe ww. opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, obejmuje pełen koszt posiłków w stołówce, w tym:

1. koszt surowca przeznaczonego na posiłki przygotowane przez stołówkę,

2. proporcjonalne do ilości posiłków przewidzianych do wydania w danym miesiącu (dniu) koszty osobowe obejmujące wynagrodzenia pracowników stołówki i składki naliczane od tych wynagrodzeń oraz koszty rzeczowe prowadzenia stołówki,  i wynosi 25,63 zł w tym:

a) śniadanie: 6,41 zł

b) obiad: 12,82  zł

c) podwieczorek: 6,40 zł


2. Od 1.03.2023 r. stawka wsadu do kotła wynosi:

1) śniadanie: 2,50 zł

2) obiad: 5,00 zł

3) podwieczorek: 2,50 zł


3.

Zarządzenie wchpdzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 marca 2023 roku.