Dostępnośćdostępność
Kontrastkontrast
Powiększpowiększ
Pomniejszpomniejsz

Harmonogram dnia

Realizacja darmowej programy podstawowej - 8.00-14.00:

6:00-8:15 - Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne według pomysłów dzieci, wykonywanie zadań indywidualnych, ćwiczenia ogólnorozwojowe, czynności porządkowo – gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia poranne.

8:15-8:30 – Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, samoobsługowe, kształtowanie
i utrwalanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

8:30 - 9:00 – Śniadanie, kształtowanie nawyków samodzielnego, kulturalnego, estetycznego zjadania posiłków.

9:00 – 9:15 – Czynności samoobsługowe, czynności higieniczne.

9:15 – 10:30 - Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o nową podstawę programową. Zajęcia wychowawczo – edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.

10:30 – 11:30 – Swobodne zabawy dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym - zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

11:30-11:45 – Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe

MALUSZKI:

11:45 – 13:30 – Obiad, czynności porządkowe, odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej.

GRUPY STARSZE:

11:45-12:15 - Obiad

12:15 – 12:30 – Zabiegi samoobsługowe, higieniczne.

12:30 – 13:30 - Czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia utrwalające wiadomości
z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne.

13:30-13:45 - Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.

13:45 – 14:00 – Podwieczorek

14:00-17:00- Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, praca wyrównawcza z dzieckiem, zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci, inicjowanie działalności plastycznej, zabawy konstrukcyjne i tematyczne. Integracja dzieci
z różnych grup wiekowych.