Dostępnośćdostępność
Kontrastkontrast
Powiększpowiększ
Pomniejszpomniejsz

Deklaracja dostępności

Strona internetowa

Miejskie Przedszkole Nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Nr 39 w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2024-03-01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

  • zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF, DOC lub DOCX mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane lub zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny,
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych,
  • materiały wideo nie zawierają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu.
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.